aiktelėti

áiktelėti, -ėja (-ia, -i), -ėjo intr. surikti, suaiksėti: Kitas, ir votį spaudžiant, nė neáiktelia (neáikteli) Gs. Áiktelėjo ir nutilo, turbūt negyvai nudūrė, užmušo Škn. Taip trenkė į pašonę, kad tik áiktelėjo, ir užėmė kvapą Lnkv. Kai traukinys sušvilpia, kitas net aiktelėja Ut. Ji aiktelėjo iš netikėtumo .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aiktelėti — áiktelėti vksm. Áiktelėjau iš núostabos, iš džiaũgsmo, iš netikėtùmo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuostaba — núostaba dkt. Áiktelėti, išsižióti iš nũostabos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • slopiai — slõpiai prv. Slõpiai kalbėti, alsúoti, kuždėti, áiktelėti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aiktelti — aiktelti, ia ( i), ėjo Mrj žr. aiktelėti: Išsyk užmušė, nespėjo nė aiktelt Dkš. Per miegus ligonis sykiais aikteli Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aiktelėjimas — sm. (1) → aiktelėti: Pasigirdo žmogaus aiktelėjimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aikterėti — aikterėti, ėja ( ia), ėjo žr. aiktelėti: Kai krito, tai nė neaikterėjo Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aisterėti — 1 aisterėti, ėja, ėjo intr. šūktelėti, riktelėti, aiktelėti: Davė, ir ans aisterėjo Dr. Sunkiai aisterėjęs pradėjo vėl dvėkuoti S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aitelėti — aitelėti, ėja, ėjo intr. aiktelėti, sudejuoti: Ko tas ligonas aitelėjo, bene reikia ką paduoti? Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aktelėti — aktelėti, ėja, ėjo žr. aiktelėti: O čia dabar! – aktelėjo paklaustasis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • garkštelėti — garkštelėti, ėja, ėjo intr. aiktelėti: Žmonės net garkštelėjo iš nustebimo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.